Co masáže přinášejí dětem, rodičům, škole nebo školce.

Mnoho studií a výzkumů shromáždilo evidenci o prospěšnosti tohoto programu. Pro představu zde uvedeme alespoň několik základních výhod.

Výhody pro děti.

 • Pocit, být individuálně vnímaný a uznávaný.
 • Relaxace, snížení stresu.
 • Zlepšení koncentrace.
 • Podpora a rozvoj představivosti.
 • Objevování rozdílu mezi lidmi.
 • Vývoj většího respektu mezi vrstevníky.
 • Empatie a respekt při komunikaci s ostatními dětmi.
 • Větší uvolnění a příjemnější pocit ve škole.
 • Možnost naučit se říkat "ano" a "ne" při doteku.
 • Zvýšení sebevědomí.

Výhody pro učitele.

 • Více harmonie ve třídě.
 • Snadnější a jednodušší vedení třídy.
 • Nižšší hlučnost ve třídě.
 • Vyšší úrověň výsledků během pracovního dne.
 • Klidnější klima ve třídě.
 • Snižování šikanování mezi dětmi.

Výhody pro školu jako celek.

 • Pocit jednoty v celé škole.
 • Děti různého věku a tříd si navzájem pomáhají.
 • Větší respekt pro školní materiály, majetek a budovu.
 • Stejné aktivity jsou následovány širší věkovou škálou dětí.
 • Smysl pro školní identitu.
 • Méně násilí ve třídách a na hřištích.

Výhody pro rodiče.

 • Dítě snadněji zvládá domácí úkoly.
 • Po návratu ze školy je klidnější.
 • V noci děti lépe spí.
 • Do školy se dítě snaží přijít včas, těší se.
 • Zlepšení sourozeneckých vztahů.
 • Masáž, kterou se děti naučí, mohou dávat svým rodičům, sourozencům ...