MISP zakladatelé.


Sylvie Hétu

Sylvie je matkou tří dětí, dvou synů a jedné dcery. Žije v Montrealu v Kanadě a v Anglii, kde také pracuje její manžel. Sylvie vystudovala Le Collége Maisoneuve v Montrealu v roce 1976. Poté studovala vzdělání na montrealské univerzitě, kde absolvovala bakalářské studium v oboru předškolní a základní vzdělání. Svoje zkušenosti využila při práci v denním centru a pak jako učitelka základní školy. V roce 1995 začala studovat v Institutu Rudolfa Steinera v Québecu. Po splnění tří let odborné přípravy se stala kvalifikovanou Steiner-učitelkou (Waldorf vzdělání). Je smluvní učitelkou školy Rudolfa Steinera v Montrealu, kde vyučuje výživu a biologii mladistých. [ Pokračování... ]

V roce 1983 se stala kvalifikovanou instruktorkou kojeneckých masáží. Od roku 1989 pracuje v Mezinárodní asociaci kojeneckých masáží (IAIM). Propagovala dětské masáže v Kanadě a deset let zastávala místo prezidentky IAIM v Québecu. Byla také IAIM mezinárodní předsedkyní představenstva po dobu dvanácti let. Je členkou IAIM International Education Committee, odpovědnou za školicí proces a certifikaci trenérů.
Sylvie vytvořila postupy při masážích batolat v centrech denní péče, v předškolních zařízeních a pro děti školního věku. Tuto práci prezentovala učitelům během studijních pobytů a na vzdělávacích přednáškách na vysokých školách a univerzitách v její provincii. Sylvie se podílela na dobrovolnické práci v l´Hopital Sainte Justine de Montréal v kanadských dětských nemocnicích pro kojence a děti.

Pracovala také jako dobrovolnice po dobu deseti let v "Alternative Naissance" - Alternativní centrum pro podporu rodičů, umožňujicí pre-natalní kurzy a workshopy pro budoucí rodiče.

Podílela se na tvorbě videa pro alternativní přístupy v porodu a kojenecké péči.
Ve své provincii založila v roce 1996 "Au Coeur de l`Enfance", která nabízí služby a je zdrojem vzdělávání pro rodiče a vychovatele inspirované Waldorf/Steiner přístupem. Je také smluvním učitelem pro vládní programy pro ranné dětství. Ve společnosti "Concertation Femmes " vedla kurzy pro migrující ženy, které se chtějí stát pečovatelkami dětí (paní na hlídání).

Je spoluzakladatelkou Ur Publications & Programmmes Inc a autorkou knihy The Song of the Child (Píseň dítěte), publikovanou v roce 2004. Sylvie sloučila své zkušenosti a společně s kolegyní Mia Elmsäter vytvořila "Massage In Schools Programme" - MISP, který od roku 2000 vyučuje ve Velké Británii. Sylvie a Miou jsou autorkami knihy "Touch In Schools": A Revolutionary Strategy for Replacing Bullying with Respect and Reducing Violence, publikovanou 2008. - Dotek ve školách: Revoluční strategie pro nahrazení šikany respektem a snižováním násilí.

[ Sbalit text ]
Miou Elmsäter

Mia je matka tří synů a žije ve Švédsku. Studovala sporty na vysoké škole a v roce 1971 začala studovat Morrtessorský způsob vzdělávání pro denní péči o děti. Tři roky vlastnila a provozovala alternativní centrum denní péče. Stala se kvalifikovanou instruktorkou kojeneckých masáží v Mezinárodní asociaci kojeneckých masáží IAIM International Association of Infant Massage a v roce 1986 se stala průkopnicí masáží dětí ve Švédsku s kvalifikací instruktora IAIM.

[ Pokračování ... ]

Od roku 1990 je trenérkou IAIM a členkou vzdělávacího výboru IAIM, zodpovědného za proces vzdělávání a certifikace trenérů. Pracovala v radách a komisích na mezinárodní úrovni. Od roku 1987 se stala také kvalifikovanou instruktorkou dětského plavání.

V roce l990 Mia, spolu s kolegy, představila program IAIM v Rumunsku. To vedlo k zahájení práce Sunrise denního centra, které bylo prvním centrem v Rumunsku, které začlenilo děti se speciálními potřebami. Mia vytvořila sponzorský program pro měnovou podporu mezi Švédskem a Rumunskem, který pomáhá i dnes.
Mia vytvořila a spoluvytvořila několik masážních a dotykových programů. Např. "Tactile Stimulation" (tj.hmatová stimulace) pro děti i dospělé, "Touch Therapy" (tj.dotyková terapie) používaná v ošetřovatelských domech, "Child Massage" (tj.dětská masáž) používaná v centrech denní péče, a "Massage In School" (tj.masáže ve školách) pro děti školního věku. Tyto masážní programy pro střediska denní péče byly zavedeny i do jiných zemí.

Mia dobrovolně pracovala v neonatalních jednotkách ve Švédsku, a vytvořil podpůrnou skupinu pro rodiče, kteří mají děti s Downovým syndromem. Vytvořila dvě videa, jedno pro masáže nemluvňat (infant masáže), a druhé pro masáže kojenců. Mia se také zabývá přednáškovou činností a besedami na podporu pečujícího doteku pro zdravotní odborníky a pro masážní terapeuty. Je majitelem a obchodním partnerem Ur Publications& Programmmes Inc.

Mia sloučila své zkušenosti a společně s kolegyní Sylvií Hétu vytvořila "Massage In Schools Programme", který byl uveden v roce 1999 do Velké Británie. V roce 2006 se stala spoluautorkou knihy "Touch In Schools" : A Revolutionary Strategy for Replacing Bullying with Respect amd Reducing Violence, publikovanou 2008. - Dotek ve školách: Revoluční strategie pro nahrazení šikany respektem a snižování násilí.

[ Sbalit text ]