Světová asociace MISA.

MISA ( Massage In Schools Association ) byla vytvořena pro podporu práce MISP instruktorů na celém světě. Tato silná organizační síť pomáhá rozvíjet důvěryhodnost MISP instruktorů a učitelů. Misa asociace má také místní "větve", které jsou vytvořeny v zemích, provinciích nebo regionech, kde je program MISP zaveden. Pobočky jsou vytvořené pro podporu práce všech kvalifikovaných MISP instruktorů.

Vize

MISA asociace předpokládá vytvoření globální sítě MISP instruktorů a učitelů a přispívá k vytvoření společných vazeb mezi dětmi, rodiči a učiteli. Pomáhá prosazovat pečující dotek napříč kultuami a kontinety.

Poslání

Posláním MISA asociace je podporovat rozvoj MISP programu ve školách tak, aby každé dítě na celém světě mělo možnost zažít vyživující dotek každý den.

Cíle
  • Chceme vytvořit mezinárodní síť neziskových organizací na podporu práce programu MISP a poskytovat podporu národním organizačním pobočkám.
  • Schvalujeme a podporujeme rozvoj mezinárodních vzdělávacích materiálů a učebních osnov pro výuku MISP instruktorů a týmu učitelů.
  • Chceme sponzorovat zvláštní akce, jako jsou konference, mezinárodní setkání a workshopy s cílem podpořit sa zvýšit zavádění praxe MISP ve školách.
  • Chceme zpřístupnit prostřednictví webových stránek nebo informačních buletinů výsledky vědeckého výzkumu týkajícího se masáží a doteku ve školách.
  • Rozšířit prostřednictvím různých médií informace o masážích ve školách obecně.
  • Chceme pomáhat zainteresovaným organizacím v různých zemích s rozvojem přidružených poboček MISA asociace.
  • Chceme zachovávat kvalitu a vysokou úroveň činností v oboru MISA na mezinárodní úrovni.
Příležitosti

Mít záštitu v mezinárodní společnosti přináší důvěryhodnost celému programu a také mnoho příležitostí svým členům pro další zapojení a také přispívá k jejich zdokonalování. Kvalita MISP programu se zlepšuje součtem zapojených MISP instruktorů, kteří jsou ve vzájemném kontaktu.


MISA pobočky

MISA asociaci lze přirovnat k velkému dubu s kořeny, které sahají až do jádra naší nádherné planety. Větve stromu, které rostou se projevují všemi možnými tvary a barvou listí. Ať už je MISA větev v jakékoli fázi vývoje - začíná a nebo je už dobře zaběhnutá, vždy je součástí tohoto velkého MISP - MISA stromu.


Právní ochrana

MISA Asociace je podporována Ur Publications & Programmes Inc. společností kterou je MISP vlastněna a právně chráněna. Ur Publications & Programmes Inc. vlastní autorská práva a ochranné známky na program a je odpovědná za to, že je respektována po celém světě. Poskytuje všem MISP instruktorům a učitelům právní rámec, podle kterého je zajištěno pokračující používání oficiálního názvu "MISP lnstructor" a "MISP učitel",
jakož i název MISP samotného programu.

Odkaz na stránky asociace MISA.